Brannfaglig samarbeid

BrannconsultNord

BrannconsultNord har samarbeid med Firesafe AS bl.a i forhold til Sidemannskontroll av utført brannprosjektering og Tilstandsanalyser, samt i enkelte saker også samarbeid om felles prosjekt.

 

Det er også inngått samarbeid med NilsenTegnetjenester i forhold til å utarbeide branntegninger og rømningsplaner for nye og eksisterende Bygg.