Eksempler på prosjekter jeg tidligere har deltatt i som brannrådgiver

Andre prosjekt

Utarbeidet komplett branndokumen-tasjon inkludert ROS-analyse til Alfheim Arena AS og Alfheim Stadion AS. 

Utarbeidet brannteknisk Tilstandsrapport for Balsfjord Baptistkirke med mål om å dokumentere et tilfredsstillende sikkerhetsnivå sett opp mot forutsetninger for godkjent bruk.

Utarbeidet Branndokumentasjon som ivaretar dokumentasjonskrav ift. teknisk sikkerhetsnivå samt brukers krav til systematisk internkontrollrutiner for nytt hotellbygg, Sorrisniva Wilderness Lodge, Alta. 

 

Pågående oppdrag

Utarbeide ROS-analyse basert på "Uønskede hendelser" ved Olavsvern Fjellanlegg i Tromsø, - et fjellanlegg på

25 000 m2. I tillegg utarbeide Tilstandsrapport for anlegget basert på forutsetninger for bruk sett opp mot krav i regelverk.

Oppdraget inkluderer også å utarbeide en komplett branndoku-mentasjon for Fjellanlegget,  hotellbygg og administrasjonsbygget tilknyttet Olavsvern Group AS.  

Rådgivertjenester Alfheim Arena AS

Avtale om brannrådgivning i forhold til oppfølging etter branntilsyn, årskontroll av tekniske anlegg, samt avtale om oppdatering og årlig revidring av virksomhetens branndokumentasjon.

 

Avtalen inkluderer også bistand ved brannøvelser samt intern opplæring av ressurspersonell.