Blogg - Aktuelle nyheter

Riksantikvaren med løsning på nye krav i gamle bygg og anlegg
2022-04-11 20:38 – Vi har laget en samling med eksempler til inspirasjon for alle som tenker på rehabilitering, ombygging og vedlikehold av kulturminner, sier riksantikvar Hanna Geiran. I fremtiden skal vi i enda stør...
Kraftig brann og eksplosjoner i batterilager i Sverige i natt
2022-04-11 18:48   - Det brøt ut brann inne i et avfalls- og gjenvinningsanlegg i Karlskoga i Sverige natt til mandag. I forbindelse med brannen ble det hørt smell i nærområdet, og det ble sendt ut varsling til publi...
Er kriteriene riktig når brannsikkerheten vurderes i nybygg?
2022-04-04 13:17   - Det var onsdag ettermiddag at det tok fyr i et leilighetsbygg som var under oppføring i Hemsedal. Brannen spredte seg raskt til et annet leilighetskompleks i nærheten. Årsaken til brannen er ennå...
Revidering av NS 5814 - Risikovurdering av byggverk
2022-03-18 09:15 - Risikovurdering er en samlet prosess som består av planlegging, risikoanalyse og risikoevaluering. Dette handler om å identifisere farer og uønskede hendelser, analysere og evaluere risiko, og ident...